Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2015-12-25 Lekkerkerk) Lukas 2 vers 10b - Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal