Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2015-03-15 Den Haag) Psalm 73 vers 24a - Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen