Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2013-07-14 Heesbeen) Job 13 vers 9a - Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken. Zult gij met Hem spotten, gelijk men met een mens spot