Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2013-04-28 Loon op Zand) Filippenzen 3 vs 10a - Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende