Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2013-03-24 Papendrecht) Lukas 23 vers 11 - En Herodes met zijn krijgslieden Hem veracht en bespot hebbende, deed Hem een blinkend kleed aan, en zond Hem weder tot Pilatus