Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2010-06-13 Voorburg) Mattheus 24 vers 37 - En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen