Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2009-04-13 Vianen) Mattheus 28 vers 12-13 En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds