Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2007-05-17 Vianen) Markus 16 vers 19 - De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods