Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2005 Voorburg) Psalm 29 vers 11b - De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede