Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2004-12-17 Katwijk) Jesaja 60 vers 20b - Want de HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen