Ds. J.J. Roodsant - (.) Luisterpreken CD kwaliteit ong. 150 MB - Psalm 102 vers 17-18 (Lekkerkerk) Zich gewend zal hebben tot het gebed desgenen, die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hunlieder gebed