Ds. J.J. Roodsant - (.) Luisterpreken CD kwaliteit ong. 150 MB - Mattheus 08 vers 2-3 En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende; Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen