Ds. J.J. Roodsant - (.) Luisterpreken CD kwaliteit ong. 150 MB - Lukas 02 vers 8-12 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde