Ds. J.J. Roodsant - (.) Luisterpreken CD kwaliteit ong. 150 MB - Lukas 02 vers 13-14 (Vianen) Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen