Ds. J.J. Roodsant - (.) Luisterpreken CD kwaliteit ong. 150 MB - Lukas 02 vers 10b - Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal