Ds. J. Van Meggelen - 2018-10-14 HC zondag 16 [vraag 41] Matth 27 vs 57-61 Waarom Hij werd begraven - Omdat Hij waarachtig was gestorven