Ds. J. J. Roodsant - Mattheus 07 vs 24-27 De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer