Ds. J. J. Roodsant - Markus 16 vers 7 - Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus