Ds. J. J. Roodsant - Johannes 21 vers 01a - Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias