Ds. J. J. Roodsant - Jesaja 63 vs 14 - Gelijk een beest, dat afgaat in de valleien, heeft hun de Geest des HEEREN rust gegeven