Ds. J. J. Roodsant - Daniel 3 vs 25 Hij antwoordde en zeide; Ziet, ik zie vier mannen, los wandelende in het midden des vuurs