Ds. G. Van de Breevaart - Psalm 89 vs 15 - Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws troons; goedertierenheid en waarheid gaan voor Uw aanschijn henen