Ds. G. Van de Breevaart - Psalm 37 vers 39 - Doch het heil der rechtvaardigen is van den HEERE; hun Sterkte ter tijd van benauwdheid