Ds. G. Van de Breevaart - Lukas 23 vs 10-12 En de overpriesters en de Schriftgeleerden stonden, en beschuldigden Hem heftiglijk