Ds. G. Van de Breevaart - Koningen (1) 17 vers 23-24 Toen zeide de vrouw tot Elia: Nu weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is