Ds. G. Van de Breevaart - Johannes 01 vs 36 - En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij; Ziet, het Lam Gods