Ds. G. Van de Breevaart - Joh. 03 vers 14-15 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden