Ds. G. Van de Breevaart - Jes. 45 vers 17b - En gijlieden zult niet beschaamd noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden