Ds. G. Van de Breevaart - Jer. 23 vers 06b en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen; De HEERE ONZE GERECHTIGHEID