Ds. G. Van de Breevaart - Handelingen 24 vs 24-25 Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen