Ds. G. Van de Breevaart - Handelingen 09 vs 20 - En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is