Ds. G. Van de Breevaart - Handelingen 08 vers 27 En hij stond op en ging heen; en ziet, een Moorman, een kamerling, en een machtig heer van Candacé