Ds. G. Van de Breevaart - Handelingen 02 vs 37-40 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn