Ds. G. Van de Breevaart - Galaten 6 vs 14 - Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus