Ds. G. Van de Breevaart - Filemon vs 18-20 En indien hij u iets verongelijkt heeft, of schuldig is, reken dat mij toe