Ds. G. Van de Breevaart - Ezechiel 36 vs 22-37 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden