Ds. G. Van de Breevaart - Ezechiel 34 vs 31- Gij nu, o Mijn schapen, schapen Mijner weide