Ds. G. Van de Breevaart - Efeze 1 vs 17-19 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis