Ds. G. Van de Breevaart - (.) Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 41 - Gij zult niet echtbreken