Ds. G. Boer - Timotheus (1) 3 vers 16 - En buiten alle twijfel de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest