Ds. G. Boer - Romeinen 05 vers 5-7 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven