Ds. G. Boer - Lukas 23 vers 46 - En Jezus, roepende met grote stemme, zeide Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest