Ds. G. Boer - Lukas 22 vers 31-32a Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe