Ds. G. Boer - Handelingen 02 vers 38-39 En Petrus zeide tot hen Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden