Ds. G. Boer - Handelingen 02 vers 05-13 En er waren Joden te Jeruzalem wonende. godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn