Ds. G. Boer - Galaten 1 vers 3-5 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus