Ds. D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2020 - 2022 - 2021-05-09 Den Haag - Openb. 22 vs 1-5 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon