Ds. D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - 2019-09-01 VE Gortel - Mattheus 12 vs 28-29 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen