Ds. D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - 2016-07-17 Loosduinen - 1 Kron. 13 vs 9-10 Toen zij aan den dorsvloer van Chidon gekomen waren, zo strekte Uza zijn hand uit, om de ark te houden, want de runderen struikelden