Ds. D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - 2015-12-13 Loosduinen - Filip. 3 vs 17-21 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt